masmerim
מסמרים
בארון

סל שיקום למתמודדי נפש – מתי אפשר לקבל אותו?

אביב צוות מסמרים
אביב צוות מסמרים

אביב, חוקרת, ידועה בתור כזו שחופרת לעומק עד שמוצאת את אשר על ליבה ובכיסה

אנשים אשר מתמודדים עם פגיעות נפשיות כלשהן במדינת ישראל, זאת כאשר גילם הוא מעל 18, צריכים לפנות למוסד לביטוח לאומי של מדינת ישראל על מנת לקבל את כלל הזכויות השונות אשר מגיעות להם מעצם היותם נפגעי נפש. הכרתה של מדינת באנשים המתמודדים עם פגיעות נפשיות כלשהן היא קבלת דרגה של נכות כללית, הכרה זו למעשה, תסייע לאנשים המתמודדים עם פגיעות נפשיות לקבל סל שיקום למתמודדי נפש, סל זה אשר כולל מגוון רחב הטבות  שונות ושל שירותים שונים, שירותים שמטרתם לסייע למתמודדים בשגרה היום יומית שלהם.

מה הם התנאים לקבלת סל שיקום למתמודדי נפש?

על מנת להיות זכאים לקבלת סל שיקום למתמודדי נפש, זאת כאשר סל שכזה יזכה את האדם שזכאי לה בהטבות רבות כגון – הטבות כספית, פנימייה לילדים, ונוספים רבים, על המוסד לביטוח לאומי לקבוע לאותו האדם שזכאי לקבל הסל, שיעור נכות של למעלה מ40 אחוזים בסך הכל. לאחר שדרגת הנכות תקבל את הכרתה מהמוסד לביטוח לאומי של מדינת ישראל, אותו אדם יהיה זכאי לבקש גם את סל שיקום זה. לאחר שהבקשה לקבלת סל השיקום תאושרנה, אזי שאותו האדם יזכה לתוכנית אישית אשר מותאמת לצרכיו האישיים, ולסיבותיו האישיות הוא.

מה כולל הסל?

תוכנית השיקום של כל מתמודד נפש, היא כזו אשר עתידה להיבנות בהתאם לרצון וליכולת של כל מתמודד נפש בעצמו. תוכנית זו עתידה להישלח לוועדת שיקום האזורית, זאת כאשר וועדת השיקום היא זו שצריכה לאשר את התוכנית הזו. סל השיקום כולל בין השאר מענה למתמודדי הנפש בתחומים רבים, זאת לדוגמת תחום הדיוק, תחום התעסוקה, תחום ההשכלה, תמיכה, ועוד נוספים. בסופו של דבר, כל תוכנית צריכה להיות מותאמת בצורה האישית ביותר שניתן להתאימה. ההקלות הכלולות בתוך סל השיקום לצד פתרונות הסיוע כוללים אפשרות גישה למרכזי ייעוץ למשפחות בתחומים שונים, תהליך חונכות שיקומית, סיוע בתהליכי השתלבות בשלל פעילויות וחוגים בתוך הקהילה, השתלבות בתוך פעילויות חברתיות, הצטרפות למועדוני תעסוקה ומיזמים תעסוקתיים, סיוע חלקי או מלא ברכישת ציוד לצורך מגורים הוגנים ועוד. המטרה של הסל הזה היא בעצם לאפשר לאותם פגועי נפש להשתלב בחברה הישראלית בכבוד, לגור במקום משלהם בצורה מכובדת ולהשתלב במעגל העבודה.

הליך הפנייה מתחיל במוסד לביטוח לאומי

כדי להיות זכאים לסל שיקום למתמודדי נפש השלב הראשון לקבלת סל זה הוא פנייה למוסד לביטוח לאומי לקבלת דרגת הנכות. קבלת דרגת נכות על ידי הביטוח לאומי מותנת במספר שלבים אשר כוללים בין היתר התייצבות מול וועדה רפואית. לעתים ניתן לפתור את התהליך הבירוקרטי באמצעים דיגיטליים כמו אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולעתים יש צורך בקיום פגישות מסודות לצורך דיון בבקשה.

פייסבוק
לינקדאין
ווטסאפ
כתבות נוספות שיעניינו אותך